ไม่มีหมวดหมู่

แจ้งเตือนใกล้หมดเวลาในการทำ Post-test: นิสิตสามารถเข้าทำแบบทดสอบหลังเรียนปฏิบัติการบทที่ 4 และ submit ได้ภายในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น. เท่านั้น

แจ้งเตือนใกล้หมดเวลาในการทำ Post-test: นิสิตสามารถเข้าทำแบบทดสอบหลังเรียนปฏิบัติการบทที่ 4 และ submit ได้ภายในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น. เท่านั้น

Scroll to Top